RCC Dedication

Een team vol gemotiveerde recreanten van RC RCC Bekaro: Het dedication team!

Doel van dit team is om op een leuke manier aan hun conditie te werken en naast een ‘vol’ leven het rugbyspel en de rugbycultuur te leren en te begrijpen.

Wij verwelkomen ouders van jeugdspelers, geïnteresseerde sponsoren of mensen die niet eerder gerugbyd hebben maar fysiek zichzelf wel eens zouden willen beproeven.

Onder leiding van enkele oud spelers wordt de basis van het rugby geleerd binnen de grenzen en fysieke mogelijkheden van de deelnemers. De training vindt eenmaal per week plaats en is gepland gedurende de jeugd training.  Het dedication team komt niet uit in een landelijke competitie.


Teammanagers:
Kees van de Donk
Bas Buijsen

Leeftijd: 35+

Trainer:
Frank Snijders

Contact / info:
rccdaddycated@gmail.com

Trainingstijden:
Vrijdag 18.45-19.45 uur