Inschrijven

Ben je geïnteresseerd geraakt in rugby spelen bij de RC RCC Bekaro of heb je meer vragen over de sport, kom dan gerust een keer langs.

Je kunt uiteraard ook langskomen op onze trainingsdagen op dinsdag en vrijdag. Voor informatie per team, kijk op onze teampagina’s.

Onderaan deze pagina vindt u het digitale inschrijfformulier. Hieronder vindt u nog aanvullende informatie welke belangrijk is.

INFORMATIE T.B.V. AANMELDING LIDMAATSCHAP

Aanmelding:
* Aanmelding als lid bij de NRB vindt pas plaats nadat dit inschrijfformulier volledig is ingeleverd en de contributie is voldaan. Hij/zij geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de NRB in verband met de aanmelding als lid.
* De gegevens vermeld op het digitale aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met sponsoractiviteiten of andere marketing- of reclameacties en onderzoeksactiviteiten mits het lid hiervoor tevoren schriftelijk goedkeuring heeft gegeven.
* Indien speler woonachtig is in het buitenland of niet de Nederlandse nationaliteit heeft, moet het clearanceformulier van de Internationale Rugby Board worden ingevuld door toedoen van het lid zelf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalingen:
* De eerste contributiebetaling moet plaatsvinden door dit zelf over te maken op bankrekeningnummer NL84 RABO 0174399111 tnv RCC Bekaro onder vermelding van de naam van het lid. Voor volgende contributiebetalingen wordt er aan het begin van het seizoen een factuur opgestuurd.
* Indien binnen 4 weken na invulling van het inschrijfformulier geen betaling is ontvangen wordt het lidmaatschap van RC RCC Bekaro met onmiddellijke ingang als beëindigd beschouwd.

Afmelding:
* Beëindiging van het lidmaatschap moet uiterlijk voor 15 juni van het verenigingsjaar te geschieden via bericht aan Ledenbeheer@rugbyroosendaal.nl. Dit omdat Rugby Nederland als peildatum 1 juli hanteert. Afmelding bij teammanagers, coaches of anderszins zijn niet geldig.
* Indien het lid in de loop van het seizoen het lidmaatschap beëindigt, is het lid tot 30 juli contributie verschuldigd aan de vereniging.

Tijdelijk mee trainen?
Rugbyspelers die vanwege bijvoorbeeld werk of stage tijdelijk in de omgeving van Roosendaal verblijven kunnen meetrainen met onze senioren. Neem even contact op met voorzitter of secretaris. We bieden een tijdelijk lidmaatschap aan als recreant voor €15 per maand. Daarvoor kun je dinsdag- en vrijdagavond meedoen met de training, en gebruik maken van de faciliteiten van de club.

Rugbyplayers who are temporarily staying in the surroundings of Roosendaal can join the trainings of our seniors. Please contact the president. We are offering a temporary membership of €15 per month. With that you can join the Tuesday and Friday trainings and you can use the facilities of our club.

Overige informatie:
* Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
* Informatie over RC RCC Bekaro is te vinden op www.rugbyroosendaal.nl
* Communicatie door de vereniging naar het lid vindt plaats door gebruik van het e-mailadres van het lid. Dit gelet op e-mail systeem van de NRB.
* Speler dient acht te nemen van het huishoudelijke reglement, de statuten, het privacyreglement en de code of conduct.